Historia WIWA Office Square sięga Łodzi włókienniczej. Nowoczesny obiekt biurowy powstał na kanwie zakładów dziewiarskich „Pierwsza”. Budynek poddano całkowitej rewitalizacji osiągając optymalną równowagę pomiędzy współczesnością a tradycją. Piękno Łodzi przemysłowej jest dostrzegalne w każdym zakątku tego nowoczesnego biurowca.

Jednak istotą tego miejsca jest nasze podejście do biznesu. Uważamy, że budowanie relacji z interesariuszami jest czymś zdecydowanie głębszym niż zwykły kontakt: klient – dostawca. Mamy aspiracje, aby biurowiec WIWA Office Square stał się miejscem rozwoju łódzkiej przedsiębiorczości. Dlatego też, swoją przewagę konkurencyjną budujemy w oparciu o zasady Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego (Corporate Social Responsibility). W biurowcu powstaje szereg inicjatyw o charakterze biznesowo-społecznym. Jest to wartość dodana, z której czerpią nasi Klienci. Wspieramy kontrahentów w szeregu działań zmierzających do optymalizacji wszystkich kosztów jakie ponoszą ich firmy. Proponujemy konkretne rozwiązania biznesowe, które bezpośrednio wpływają na rozwój ich przedsiębiorstw.

Wynajmujemy nie tylko powierzchnie biurowe, ale kreujemy nową jakość relacji biznesowych w Łodzi.

 

 

 

WIWA Office Square

 

WIWA Office Square

 

© 2014 WIWA Office Square